Pośród licznych stolic województw w Polsce, miasto Kraków wybija się zarówno w obszarze kultury i akademickim, ale też na wielu innych obszarach. Zaczyna być obszarem przyjemnym do życia. Zmiany, które stały się udziałem miasta w niedawnych latach sprawiają, że Kraków rzeczywiście idzie do przodu.
Korzystne przekształcenia w mieście.
Co niezłego załatwiono w przeciągu niedawnego okresu? Wielość udogodnień i inwestycji jest spora. Mocno pomogły w tej materii dotacje EU, z których Kraków niemało korzysta. Dynamiczne akcje w obszarze zdobywania dofinansowania spowodowały, że małopolska wzbogaciła się o nowe drogi, ekologiczne autobusy komunikacji miejskiej, oraz nowe obiekty konferencyjno – sportowe.
Szerokie innowacje nie są widoczne dla zwykłego Krakusa. Nie znaczy to jednak, że nie istnieją. Zwykle nie interesują nas nie związane z nami fakty. Przeciętnemu obywatelowi miasta wydaje się, że w regionie niewiele się robi. Natomiast Kraków rozwija się z każdym miesiącem. Usprawnienia w obszarze gospodarki odpadami, budowie i modernizacji sieci kanalizacyjnej, budowa ekranów akustycznych to jedynie niektóre zmiany, jakie pomagają mieszkańcom pełniej i wygodniej żyć. Miasto zmienia się też pod kątem opcji rozrywkowych. Potencjał miasta idzie w górę za pomocą takich inwestycji jak: Kraków Arena czy rewitalizacja Huty. Te inwestycje inspirują turystów do przyjazdu.
Zapoczątkowane za pomocą zarządu miasta działania nie tyczą się tylko samego centrum miasta, ale również są związane z całym regionem. Przeto lepiej nie użalać się tylko zobaczyć zmiany w które obrósł Kraków.
Przyszłe lata – o ile uda się utrzymania szybkości innowacji – umożliwią miastu stać się prawdziwą metropolia.
rozwój Krakowa